Предишeн

Тудор Родика - Елена

Тудор Родика - Елена

Награди: Получени награди: 2 награда на Националния фестивал за забавна музика Мамая 2010; -2 награда на Международния фестивал за забавна музика’Дан Спатару’ 2010; -1 награда на Националния фестивал за забавна музика’Майски цветя’ 2010-12-14-Калараш -1 награда на Младежкия фестивал в Костинещ 2010; -3 награда на Международния фестижал ‘Сребърно сияние’-Русе, България 2010 -1 награда на Националния фестивал за забавна музика ’Песента на града’ -Ръмнику Сарат 2010