Предишeн

Никола Тодоров

Никола Тодоров

Никола Тодоров е роден е на 3 юли в гр. Благоевград.

Завършва музикална паралелка на Национална хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий” – Благоевград с профил народно пеене. После продължава развитието си в ЮЗУ „Неофит Рилски”, където защитава успешно бакалавърска степен по Педагогика на обучението по музика с профил Народно пеене.
Веднага след дипломирането си през 2007 г., започва преподавателска дейност като учител по музика. Година по-късно започва да преподава и народно пеене в Югозападен университет „Неофит Рилски” - Благоевград. Паралелно с това Никола Тодоров записва и магистърска степен в специалност Музикално възпитание и обучение, която през 2010 г. завършва с отличен успех.

Интересът му към фолклорната музика се заражда още в много ранна детска възраст. Записва се в местна музикална школа за народно пеене, където получава първите сериозни уроци.
Именно през 2007 г. прави и първите по-смели стъпки за сериозна музикална кариера с участието си на фестивала „Пирин фолк - Сандански”.

През 2016 г. участва в Конкурса за авторска македонска песен с „Песен за Райна княгиня”.