Предишeн Следващ

Илчо Йованов

Илчо Йованов

Илчо Иванов е роден в Щип през 1962 година. Завършва средно музикално училище в Щип. Награден е с награда Първа хармоника на Югославия през 1982 година. Музикална теория и педагогика завършва през 1989 г в Скопие. Магистър музиколог завършва в академията Панчо Владигеров в София. Работи като музикант и продуцент в Македонската радио и телевизия. Дълги години ръководител на оркестъра на Фолк Фест „Валандово“ и „Гоце фест“. Д-р Илчо Иванов работи като професор и декан в университета „Гоце Делчев“ в Щип. Илчо Јованов е роден во Штип во 1962 година. Средното музичко училиште го завршува во Штип. Во 1982 г. на натпревар во Соко Бања, Југославија ја освои првата награда и се стекна со титулата ,,Прва хармоника на Југославија 82‘‘ во сениорска конкуренција. Факултетот за музичка уметност, оддел Музичка теорија и педагогија го заврши во Скопје во 1989 година. Постдипломски студии и стекнат степен магистер -музиколог завршува во Државната музичка академија,,Панчо Владигеров‘‘ во Софија, Р.Бугарија. Докторски студии од областа на Музичката теорија и педагогија завршува во Mеѓународниот универзитет во Киев, Република Украина. По завршувањето на факултетот се вработува во Белград во Домот на ЈНА како раководител на народниот и забавниот оркестар. Во 1992 г. започнува да работи во Македонската радио и телевизија како инструменталист на хармоника и како продуцент. Во 1999 г. го зазема раководното место Уредник за народна музика во Музичко касетната продукција на Македонската радио и телевизија. Повеќе години работи како уметнички директор на фестивалот,,Цветници‘‘,како раководител на оркестарот на Фолк фест ,,Валандово‘‘ и соработник на ,,Гоце Фест‘‘. Во текот на неговата уметничка и музичка кариера учествува на многу фестивали, концерти во Македонија и насекаде во светот. Автор е на голем број музички дела од областа на народната музика – аранжмани и оркестрации за кои има добиено врвни награди и уметнички признанија. Денес делува и твори во областа на народната музика, а со својот креативен и интелектуален ангажман придонесува за збогатувањето и унапредувањето на националната култура и уметност. Д-р Илчо Јованов од 2007 година работи како професор и декан на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот ,,Гоце Делчев‘‘ во Штип - Република Македонија.