Предишeн Следващ

Тодор Тайчевски

Тодор Тайчевски

Тодор Трайчевски е един от най - известните композитори, аранжори и клавиристи на Македония. Роден в 1954 г. в град Щип. Силно музикално миналао - деригент на МРТВ. Написал над 2000 аранжимента.Девиз- 'Винаги да погледнем какво сме направили по - рано, за да направиме нещо по - добро за напред'. За първи път участва на фестивала.