Контакти

Официален адрес за кореспонденция, запитвания и допълнителна информация:

София 1330, ж.к. Сердика, ул. Гюешево 85, ет. 3,
„Ди Ен Кей Медия Груп” ООД /за фестивала Пирин Фолк/
e-mail: office@fenfolktv.bg