Предишна Следваща

График за репетиции на певците и групите на фестивала „Пирин фолк” 2015 г. Сандански

15/06/2015 г.

Г Р А Ф И К
За репетиции на певците и групите на фестивала „Пирин фолк” 2015 г. Сандански

I. 05.09.2015 г. /събота/
1.16. 00 ч. – Теди Еротеева
2.16.05 ч. – Таня Скечелиева
3.16.10 ч. – Светлин Миланов
4.16.15 ч. – Антония Маркова
5.16.20 ч. – Лили Цветкова
6.16.25 ч. – Стоян Джельов
7.16.30 ч. – Георги Върбанов
8.16.35 ч. – Емилия Трайкова
9.16.40 г. – Петар Нечовски
10.16.45 ч. – Владислав Вълчев
11.16.50 ч. – Илиян Михов-Баровеца
12.16.55 ч. – Женя Живкова
13.17.00 ч. – Васил Чамов
14.17.05 ч. – Стойне Николова
15.17.10 ч. – Борис Бакалов
16.17.15 ч. – Боряна Василева
17.17.20 ч. – Евелина Александрова
18.17.25 ч. – Станислава Димитрова -Сънни
19.17.30 ч. – Тихи Ампов
20.17.35 ч. – Ивайло Герасимов
21.17.40 ч. – Мирела Димитрова
22.17.45 ч. – Иван Тренчевски
23.17.50 ч. – Виолета Портлоук-Вили Рай
24.17.55 ч. -Илия Луков рецитал
25.18.10 ч. -Дани Марков рецитал
26.18.20 ч.-балет”Феерия”

Забележка: Пропусналите реда си остават след последния по реда на явяването си.

II. 06.09.2015 г. /неделя/
Репетиции за Гала вечерта

1. 11.00 ч. – „Евридика”
2. 11.10 ч. – Александар Ранджелович
3. 11.20 ч. – Група с тъпани Севлиево
4. 11.30 ч. – Нели Андреева
5. 11.40 ч. – Ансамбъл „Балканска младост” Етрополе с Вили Рай
6. 11.50 ч. –Петар Нечовски

III. 06.09.2015 г./неделя/
Репетиции за Международен конкурс за изпълнители
1. 16.00 ч. – Женя Живкова
2. 16.05 ч. – Теди Еротеева
3. 16.10 ч. – Евелина Александрова
4. 16.15 ч. – Валерия Момчилова
5. 16.20 ч. – Мирела Димитрова
6. 16.25 ч. – Мария Гогушева
7. 16.30 ч. – Мирослав Тросков
8. 16.35 ч. – Величка Чаушева
9. 16.40 ч. – Васил Чамов
10. 16.45 ч.- Тихи Ампов
11. 16.50 ч. – Стойне Николова
12. 16.55 ч. – Александар Ранджелович
13. 17.00 ч. – Гюнайдън Алиев
14. 17.05 ч. – МВГ„Змей горянин”
15. 17.10 ч. – Квартет „Розов свят”
16. 17.15 ч. – Дует Анка Делчева и Мария Танева

Забележка: Пропусналите реда си остават след последния по реда на явяването си.