Предишна Следваща

Резултати от селекция за Конкурс за изпълнителско изкуство на „Пирин Фолк“ Сандански 2023

19/07/2023 г.

 

 

На 1 юли 2023 г. в гр. София се проведе селекция за Конкурс за изпълнителско изкуство на „Пирин Фолк“ Сандански 2023

Селекционното жури бе в състав:

 1. Юлия Цанкова - председател
 2. Райко Кирилов - член
 3. Виолета Портлок – член
 4. Гуна Иванова – член
 5. Ненчо Касъмов - член

Журито прослуша и оцени изпълнения на живо на кандидатите за Конкурса за изпълнителско изкуство на  „Пирин Фолк“ 2023. Журито оценява изпълнителите по четири критерия по десетобалната система:

 1. Точна интонация
 2. Стилова орнаментика
 3. Артистичност на изпълнението
 4. Вокалообразуване

 

Максималният брой точки сумарно, които всеки изпълнител може да събере, са 200. Ето и класирането:

 

Изпълнител

Точки

1

Християна Гогева

198

2

Мира Захариева

197

3

Рая Кирилова

191

4

Никол Иванова

189

5

Костадин Запрев

189

6

Николина Георгиева

188

7

Цветан Близнашки

173

8

Илиян Сандрев

172

9

Ваня Трифонова

171

10

Божидар Златков

170

11

Александър Петков

142

12

Георги Асенов

138

13

Цветан Захариев

136

14

Дияна Николова

121

15

Матей Димитров

90

За участие на 26-ти август на сцената на Летния театър в гр. Сандански по правилник се допускат от селекцията първите 10 участника с най-голям брой точки.

Допуснатите за участие в Конкурса за изпълнителско изкуство на „Пирин Фолк“ Сандански 2023 са от номер 1 до номер 10 вкл. в горепосочената таблица, а именно: 

 1. Християна Гогева
 2. Мира Захариева
 3. Рая Кирилова
 4. Никол Иванова
 5. Костадин Запрев
 6. Николина Георгиева
 7. Цветан Близнашки
 8. Илиян Сандрев
 9. Ваня Трифонова
 10. Божидар Златков

 

Задължително е документално оформяне на взаимоотношенията между участника и Фестивала.